Menu

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
biblioteka b
biologia bio
chemia ch
doradztwo zawodowe dz
edukacja dla bezpieczeństwa edb
edukacja wczesnoszkolna ew
edukacja zdrowotna ez
fizyka fiz
geografia geo
gimnastyka korekcyjna gk
godzina z wychowawcą gzw
historia his
informatyka i
język angielski ja
język niemiecki jn
język polski jp
logopedia l
matematyka mat
Matematyka - projekt M-p
muzyka muz
nauczyciel wspomagajacy nw
plastyka pl
preorientacja zawodowa pz
przyroda prz
religia rel
rewalidacja r
rytmika r
technika tech
terapia pedagogiczna t
wos wos
wspomaganie w
wychowanie do życia w rodzinie wdż
wychowanie fizyczne wf
zajęcia artystyczne za
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zd
zajęcia komputerowe zk
zajęcia kształtujące kreatywność zkk
zajęcia rozwijające zainteresowania zrz
zajęcia techniczne zt
zajęcia wyrównawcze zw
zajęcia z wychowawcą zzw
zespół kociewski zk

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie
    ul. Kościuszki 12 A
    83 - 130 Pelplin
  • (+48) 58-536-15-69
    spnr2@pelplin.pl

Galeria zdjęć