Menu

Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019. Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w terminie od 01 marca 2018r. do 09 kwietnia 2018 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 14.30.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zostaną przyjęte do klasy pierwszej z urzędu na podstawie karty zgłoszenia, natomiast dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegać będą rekrutacji na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zgodnie z zarządzeniem Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pelplin.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zgloszenie_dziecka_do_klasy_pierwszej_SP.doc

Wniosek_o_przyjecie_doSP_(dla_dziecka_spoza_obwodu).docx

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie
    ul. Kościuszki 12 A
    83 - 130 Pelplin
  • (+48) 58-536-15-69
    zsnr2@o2.pl

Galeria zdjęć